Museu

Museu (19)

Dinosaurios del Pirineo

07 Jul 2015 Written by

Se trata de un proyecto global que, desde hace más de 10 años, se desarrolla en varias comarcas de Cataluña y quiere constituirse en el Museo de los Dinosaurios del Pirineo. La filosofía de este proyecto es la de devolver el territorio, en forma de divulgación, los resultados obtenidos del estudio científico del patrimonio, es decir, del estudio del fósiles de los últimos dinosaurios que vivieron en Europa.


En el momento actual, este proyecto es una realidad gracias a la participación del Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont como referente científico y el Museo de la Conca Dellà y Dinosfera como salas de divulgación, que se complementan entre sí para mostrar los diversos ámbitos de conocimiento.

espai Dinosfera (Coll de Nargó)

La exposición en el espai Dinosfera de Coll de Nargó está centrada en su principal activo patrimonial: los huevos y nidos de dinosaurio. El recorrido muestra los conocimientos actuales sobre la reproducción de los dinosaurios obtenidos a partir del estudio de los fósiles y, más concretamente, a partir de los fósiles recuperados en Coll de Nargó, que presenta los yacimientos de huevos de dinosaurio más importantes de Europa.

Más información: http://www.dinosfera.com

 

Museo de la Conca Dellà (Isona)

El Museu de la Conca Dellà, centro de acogida del Parque Cretácico, es el escenario de un apasionante viaje en el tiempo. Este centro museístico ofrece la posibilidad de descubrir una zona que tiempo atrás fue ocupada por la cultura romana, y mucho antes, habitada por algunos de los últimos dinosaurios que pisaron la tierra.

Más información: http://www.parc-cretaci.com/

Dinosaures del Pirineu

07 Jul 2015 Written by

Es tracta d'un projecte global que, des de fa més de 10 anys, es desenvolupa en diverses comarques de Catalunya i vol constituir-se en el Museu dels Dinosaures del Pirineu. La filosofia d'aquest projecte és la de retornar al territori, en forma de divulgació, els resultats obtinguts de l'estudi científic del patrimoni, és a dir, de l'estudi del fòssils dels darrers dinosaures que varen viure a Europa.


En el moment actual, aquest projecte és una realitat gràcies a la participació de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont com a referent científic i al Museu de la Conca Dellà i l'espai Dinosfera com sales de divulgació, que es complementen entre si per mostrar els diversos àmbits de coneixement.

espai Dinosfera (Coll de Nargó)

 

L'exposició a l'espai Dinosfera de Coll de Nargó se centra en el seu principal actiu patrimonial: els ous i nius de dinosaure. El recorregut mostra els coneixements actuals sobre la reproducció dels dinosaures obtinguts a partir de l'estudi dels fòssils i, més concretament, a partir dels fòssils recuperats a Coll de Nargó, que presenta els jaciments d'ous de dinosaure més importants d'Europa.

Més informació: http://www.dinosfera.com

 

Museu de la Conca Dellà (Isona)

El Museu de la Conca Dellà, centre d'acollida del Parc Cretaci, és l'escenari d'un apassionant viatge en el temps. Aquest centre museístic ofereix la possibilitat de descobrir una zona que temps enrere va ser ocupada per la cultura romana, i molt abans, habitada per alguns dels últims dinosaures que van trepitjar la terra.

Més informació: http://www.parc-cretaci.com/

Tornen els Cafès Científics a Sabadell! Per sisè any consecutiu, l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), l’Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura (ADENC), l’Agrupació Astronòmica de Sabadell, la Fundació Parc Taulí, la Unió Excursionista de Sabadell (UES), la Fundació Bosch i Cardellach i La Ruda repeteixen aquesta iniciativa de divulgació científica adreçada a ciutadans i ciutadanes de Sabadell. En aquesta edició s'ha sumat a la iniciativa la filial del Vallès Occidental de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i la Salut de Catalunya i de Balears

Els Cafès Científics són xerrades informals d'experts de diversos camps de la ciència que plantegen un tema científic d'interès al voltant del qual el públic pot preguntar i opinar. L'objectiu és facilitar el contacte entre els ciutadans i els científics en un entorn lúdic.

Si us agrada parlar i sentir a parlar de ciència, ho podreu fer un dimarts al mes tot prenent una beguda al bar de la Unió Excursionista de Sabadell  (c/ de la Salut, 14-16, Sabadell). Totes les xerrades són a les 7 de la tarda. L'activitat és gratuïta.

Aquest és el programa de xerrades per al 2018, que també us podeu descarregar en aquest enllaç.

PROGRAMA

20 de febrer – ADENC

Boscos, ventades, incendis i biodiversitat. A càrrec de Joan Cuscó, estudiant de biologia ambiental i membre de la Junta de l'ADENC.

Es parlarà de l'estudi fet per l'ADENC de les ventades del 2014 i el seu efecte sobre els boscos del Parc Grípia Ribatallada. Es discutirà sobre com trobar un equilibri entre la gestió de la biodiversitat i la prevenció dels incendis forestals.

 

20 de març – La Ruda. Amics de Can Deu per a l'Agricultura Ecològica

Fertilitats del sòl, el compost. A càrrec de Pere Muñoz, enginyer agrònom del servei de sostenibilitat i gestió d'ecosistemes de l'Ajuntament de sabadell.

S’explicaran experiències de camp sobre fertilització del sòl amb compost urbà i com la matèria orgànica millora la terra.

 

17 d’abril - Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont

Vida (i mort) abans dels dinosaures. A càrrec de Josep Fortuny, Cap de l'àrea de Paleontologia Virtual de l’Institut.

Malgrat que probablement l'extinció que va acabar amb els dinosaures és la més coneguda (i fins i tot cinematogràfica), al llarg de la història de la vida a la Terra hi ha hagut extincions molt més massives. En aquest Cafè Científic descobrirem el que s'ha anomenat "la mare de totes les extincions" i alguns dels estranys animals que hi havia a Catalunya durant el Permià, fa més de 250 milions d'anys, molt abans que els dinosaures apareguessin i s'extingissin a tot el planeta.

 

22 de maig – Corporació Sanitària Parc Taulí

L'Ictus: què cal saber? A càrrec de David Cànovas, metge especialista del Servei de Neurologia del Parc Taulí.

L'Ictus és la principal causa de discapacitat i una les tres primeres causes de mortalitat al nostre país. Però, malgrat això, moltes persones encara tenen molts interrogants sobre aquesta malaltia. Què cal saber? Com es pot detectar? Com cal actuar? Es pot prevenir?

 

19 de juny – Agrupació Astronòmica de Sabadell

Naixement, vida i mort del nostre Sol. A càrrec de Xavier Bros, President de l'Agrupació i expert astrònom amateur.

El Sol és una estrella mitjana, i com totes les estrelles va néixer a partir d'una nebulosa; ara està en plena activitat i d'aquí milers de milions d'anys es morirà. En aquest cafè científic ens explicaran com ha estat, és i serà tot aquest procés vital de la nostra estrella.

 

25 de setembre – Unió Excursionista de Sabadell

Desplaçar-se cada dia per anar a treballar: impacte social i ecològic. A càrrec de Montserrat Llobet, investigadora de Responsabilitat Social i Qualitat de Vida, Economista i doctora en Polítiques Públiques i Transformació Social (IGOP-UAB).

S’explicarà quina és la petjada social i ecològica dels desplaçaments laborals i com podem valorar l'impacte dels nostres desplaçaments laborals sobre la comunitat i el medi ambient.

 

23 d’octubre – Fundació Bosch i Cardellach

Infeccions de transmissió sexual en l’actualitat. A càrrec de Mercè Alsina, metge especialista en dermatologia de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Actualment les infeccions de transmissió sexual continuen vigents, i tot i la informació i recursos disponibles, i els casos continuen augmentant en el nostre entorn.

 

20 de novembre - Acadèmia de Ciències Mèdiques, filial del Vallès Occidental

Consells per a viatjar i no emmalaltir. A càrrec de Bernat Font, metge internista; especialista en infeccions, responsable de la Unitat d'Atenció al Viatger.

Ens donaran a conèixer recomanacions i mesures de prevenció a l'hora de viatjar.

 

¿Original o réplica?

23 Feb 2015 Written by

 

Seguro que alguna vez te has planteado si todas las piezas que se exhiben en los museos corresponden a ejemplares originales. Un cráneo de un dinosaurio, una vasija etrusca, un hacha de sílex, una moneda romana, ¿son piezas auténticas? Y si no es así, ¿cómo podemos distinguirlas de las verdaderas?

Responder a esta última cuestión no es tarea fácil. En efecto, muchas de las piezas que se muestran en las colecciones de los museos son en realidad copias idénticas de los originales. La razón que obliga a los conservadores a exhibir réplicas en lugar de su equivalente genuino es la necesidad de preservar el ejemplar original, bien por la fragilidad de la pieza, bien por su excepcionalidad derivada de su valor científico, histórico o económico. En definitiva, la realización de réplicas nace de la obligación de conservar el carácter único de la pieza entre los elementos que forman parte del Patrimonio cultural.

 

Rèplica del crani de Tyrannosaurus rex de Dakota del Sur (EEUU). Museo Geominero

La utilidad de las copias es muy diversa: desde la difusión a otros centros para su exhibición, hasta el estudio científico, el uso didáctico, el intercambio, la comercialización o la conservación de los originales.

Lo ideal es que una réplica transmita con precisión las características del volumen, color y textura del original, al menos desde una perspectiva puramente visual. Pero no olvidemos que todas las copias que se muestran en un museo deben estar debidamente señalizadas como réplicas. Si esto no se cumple la información que se le proporciona al visitante es falaz, ya que no podremos saber si la pieza que estamos contemplando es la original o su copia.

El Instituto Geológico y Minero de España ha desarrollado una patente de invención denominada “Proceso de reproducción de fósiles, rocas y minerales y producto obtenido”, nº ES 2 273 577 A1, con un periodo de explotación de veinte años (del 2005 al 2025). Se basa en una idea innovadora que permite generar réplicas formadas por varios materiales y en distintas fases, lo que permite obtener copias idénticas de cualquier ejemplar. La importancia de la patente estriba en que es una herramienta fundamental para proteger los resultados de la investigación y facilitar la transferencia de conocimiento.

 

Moldejat d'un húmer utilitzant un motlle de dues peces amb carcassa

En esta exposición se podían ver réplicas exactas de fósiles y minerales originales junto con ejemplares reales. I se proponía un reto: intentar descubrir qué piezas de esta exposición son auténticas y cuáles son copias perfectas. Observar, analizar, discutir, comparar: ¿original o réplica?

 

Fechas y lugar

La exposición organitzada por el Instituto Geológico y Minero de España estuvo en el Museo del ICP desde el17 al 21 de mayo de 2011-.

Bajo el titulo ¿original o réplica? se podían ver seis paneles sobre el moldeo y vaciado, rèplicas de fósiles y minerales, para qué sirven las rèplicas, etc. Además la muestra contaba con tres vitrinas, y dos paneles con maquetas de reptiles españoles.

 

Disfruta de 15 millones de años de historia en Sabadell

 

Desde el día 1 de deciembre de 2011 y hasta el 8 de enero de 2012, tres exposiciones coinciden en Sabadell, que permiten conocer la historia de los últimos 15 millones de años. Te proponemos un viaje en el tiempo a partir de la visita guiada a 3 exposiciones: 15 millones de años a través de la evolución y hasta la llegada del hombre y la cultura a Sabadell.

 

En el Museo del ICP

 

¿Sabes por qué algunos primates pueden caminar derechos? ¿Qué características anatómicas encontramos en algunos primates actuales y fósiles que nos ayudan a entender la aparición del bipedismo? ¿Sabes quienes eran Pau o Jordi? Ven a visitar el Museo del ICP, iniciaremos un viaje de cerca de 15 millones de años. 

Dirección: C/ Escola Industrial, 23. Sabadell.

Visita guiada todos los miércoles de diciembre, de 18:30 a 19:30. Del 27 al 30 de diciembre también se ofrece por la mañana de 12:00 a 13:00.

Reservas y más información: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y 93 726 17 69.

 

Exposición Orígenes. Fundació La Caixa

 

¿Cómo ha sido la evolucíon humana? ¿Desde cuando fabricamos herramientas? ¿Dónde hemos encontrado los primeros vestigios de la producción del fuego? ¿Cuáles son los primeros enterramientos? ¿Por qué pintábamos en las cuevas como Altamira? Estas y muchas otras preguntas sobre nuestra evolución tienen respuesta en la exposción "Orígenes", donde podrás viajar entre hace 5 millones y 9.000 años. 

Carpa instalada en el paseo de la Plaça Major. De lunes a viernes de 12:30 a 14:00, y de 17:00 a 21:00. Sábados, domingos y festivos de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. Los días 24 y 31 de diciembre, de 11:00 a 14:00. Los días25 y 26 de diciembre y 1 de enero, cerrado.

Más información en el 902 22 30 40 y www.laCaixa.es/ObraSocial.

 

En el Museu d'Història de Sabadell

 

¿Cómo se vivía en el Vallès durante el Neolítico? La aventura continua en el Museu d'Història de Sabadell, donde podrás conocer que significó la revolución neolítica en el Vallès: la práctica de la agricultura, la domesticación de algunos animales, la técnica de la cerámica, los rituales funerarios y los contactos comerciales con otras comunidades. Continuaremos el viaje entre hace 7.000 y 3.500 años.

Dirección: C/ Sant Antoni, 13. Sabadell.

Visitas guiadas a las salas de exposición permanente "El poblament al territori de Sabadell". Domingo 11 de diciembre, de 11:00 a 14:00 y jueves 22 de diciembre, de 17:00 a 20:00.

Taller para niños de 4 a 12 años "La ceràmica al neolític", martes 27 de diciembre, a las 11:30.

Más información en el 93 727 85 55

 

Organiza

Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, Obra Social "La Caixa" y Museus Municipals de l'Ajuntament de Sabadell.

Museo ICP

23 Feb 2015 Written by

 

Exposiciones

El Museo del ICP cuenta con dos exposiciones. En la planta baja, la exposición permanente interactiva "¡Hoy investigas tú!" que permite al usuario convertirse en un paleontólogo, reproduciendo cuatro investigaciones reales del ICP. En la primera planta del museo encontrará la exposición "El Triceratops vuelve a Sabadell". En otras zonas del Museo podrá ver como es un laboratorio de restauración de fósiles y disfrutar de audiovisuales que recrean los paisajes hace 66 millones de años, cuando lo que hoy son los Pirineos era una zona poblada por dinosaurios.

Horarios y precios

  • De martes a jueves, de 10 a 14h

  • Viernes, de 10 a 14h y de 17 a 20h

  • Sábado, de 11 a 14h y de 17 a 20h

  • Domingo, de 11 a 14h

En Navidades, el museo permanecerà cerrado del 1 al 31 de Agosto, ambos incluidos. 

La entrada general es de 3€ con descuentos para diferentes colectivos. Para más información, contactar con el Museu.

Ubicación

C/ Escola Industrial, 23

08201. Sabadell

41°32'50.38"N 2°6'22.58"O

 

Contacto

 

En internet

 

Como llegar

 Localización

Transporte público

  • Autobuses urbanos (www.tus.es): líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 23 y 80
  • Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (www.fgc.es): línea S2 (parada Sabadell Rambla)
  • Renfe (www.renfe.com): línias a Terrassa y Manresa (parada Sabadell Centre)

 

Accesibilidad

    rampa de acceso, ascensor, pasillos anchos y eliminación de escalones, para personas con movilidad reducida.

    audiovisuales subtitulados y bucle magnético en los espacios públicos, por personas con audición reducida.

  caracteres grandes y buen contraste, para personas con visibilidad reducida.

 

El Museo del ICP dispone del sello de calidad turística SICTED.

 

Centros Adscritos

23 Feb 2015 Written by

Museo Comarcal de Ciencias Naturales de Tremp (Pallars Jussà)

El museo tiene como a objetivo potenciar la investigación y docencia en todas las disciplinas que ayuden al conocimiento y conservación del patrimonio natural de esta comarca leridana.
El edificio del museo ha sido restaurado recientemente y cuenta desde el año 2008 de un espacio con preparadores del ICP dedicados a la preparación de fósiles de yacimientos de dinosaurios del Pre-Pirineo.
El área de investigación del Mesozoico es el que se encarga de supervisar este trabajo.


Dirección: Plaça del Vall, 13
25620 Tremp
Tel. 973 653 470
http://www.pallarsjussa.net/catala/cultura/museus/tremp.htm

 

El Archivo Crusafont

23 Feb 2015 Written by

En la actualidad, este archivo se encuentra en la biblioteca del ICP.
Su material documental es de gran valor porque recoge una actividad científica latente que dibuja el perfil de la historia de la ciencia contemporánea catalana y, particularmente, de las geociencias, encarnadas en la persona de Miquel Crusafont y de sus colegas del Instituto Provincial de Paleontología de Sabadell (IPPS), hoy Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont.

 

Los archivos, además, tiene un gran componente social, puesto que son el reflejo de varias épocas de la vida política catalana y española, de su repercusión en el entorno intelectual y personal de sus protagonistas y del fracaso o arraigo de instituciones como el IPPS.


Antes de iniciar el proceso de catalogación, el archivo Crusafont estaba conformado por más de un centenar de cajas que contenían documentos diferenciados cómo; documentos personales, profesionales, académicos, congresos, cursillos, conferencias, publicaciones, libros, casi seis mil fotografías, recortes de prensa, postales y, sobre todo, mucha correspondencia.

 

El legado epistolar

 

Precisamente, la correspondencia científica de Crusafont con otros científicos eminentes fue fundamental para el desarrollo de su tarea científica y constituye una prueba de su alcance internacional, pero también es una muestra del cariz personal que Crusafont supo mantener con algunos de estos científicos en cualquier parte del mundo.
Hoy, esta correspondencia constituye un material historiográfico muy importante por conocer el desarrollo de la paleontología y la geología catalana, pero también estatal, que tuvo lugar básicamente desde Sabadell y Barcelona.
Son muchos los científicos extranjeros con los que Crusafont mantuvo contacto.

Quizás el más importante fue el profesor norteamericano George Gaylord Simpson, el teórico neo-darwiniano más destacado de aquellos años. Crusafont llegó a tener con él una íntima amistad que posibilitó la venida de éste ilustre profesor a Sabadell, en 1960.
Pero, también están presentes en esta lista científicos y profesionales europeos, asiáticos, sudamericanos y obviamente catalanes residentes en el estado o fuera, bien por causas profesionales o debido a su exilio debido al franquismo.

Muchos de estos contactos fueron establecidos personalmente en los Cursillos Internacionales de Paleontología de Sabadell que Crusafont organizó entre 1952 y 1958 al Museo de Sabadell y que contaron con un gran prestigio.
Otra parte importante del archivo es el resultado del intercambio de información entre paleontólogos sobre los hallazgos que se iban produciendo. Este intercambio se llevaba a cabo mediante unas pequeñas publicaciones, a veces sólo de un par de hojas, conocidas vulgarmente como 'separatas'. El número de publicaciones de éste tipo escritas por Miquel Crusafont en el transcurso de su vida llega casi a quinientas.

La catalogación

El proyecto de catalogación del archivo se desarrolla desde el junio de 2005, mediante un convenio entre el Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont y la Universitat Autònoma de Barcelona (Proyecte SAC - Servicio de Archivos de Ciencia), para que el resultado constituya una herramienta que permita servir en préstamo los documentos y facilitar así el conocimiento y la encontrada de información que contienen. Es decir, difundirla y ofrecerla a los usuarios que la necesiten.

A principios de 2008 ya se habían abierto 8.500 fichas relativas a documentos personales catalogados, correspondientes a la correspondencia personal y profesional, dónde hay principalmente cartas, postales, recibos, facturas, telegramas, tarjetas de vista, notas e invitaciones.

Una parte importante de esta información se encuentra en la web del proyecto arxiusdeciencia.cat (www.sac.cat) del Centre d'Estudis d'Història de les Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona. El investigador responsable del trabajo es Carlos Acosta Rizo, geólogo y estudiante de doctorado de la UAB.

 

 


Gaudeix de 15 milions d'anys d'història a Sabadell

Des del dia 1 de desembre de 2011 i fins el 8 de gener de 2012, tres exposicions coincideixen a Sabadell, que permeten conèixer la història dels darrers 15 milions d'anys. Et proposem un viatge en el temps a partir de la visita guiada a 3 exposicions: 15 milions d'anys a través de l'evolució i fins l'arribada de l'home i de la cultura a Sabadell.

 

Al Museu de l'ICP

Saps per què alguns prlmats poden caminar drets? Quines característiques anatòmiques trobem en alguns primats actuals i fòssils que ens ajuden a entendre l'aparició del bipedisme? Saps qui eren en Pau o en Jordi? Vine a visitar el Museu de l'ICP, iniciarem un viatge de prop de 15 milions d'anys.

Adreça: C/ Escola Industrial, 23. Sabadell.

Visita guiada tots els dimecres de desembre, de 18:30 a 19:30. Del 27 al 30 de desembre també s'ofereix pel matí de 12:00 a 13:00.

Reserves i més informacióEsta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. i 93 726 17 69.

 

Exposició Orígens. Fundació La Caixa

Com ha estat l'evolució humana? Des de quan fabriquem eines? On hem trobat els primers vestigis de producció del foc? Quins són els primers enterraments? Per què pintàvem a les coves com Altamira? Aquestes i moltes més preguntes sobre la nostra evolució tenen resposta a l'exposició "Orígens", on podràs viatjar entre fa 5 milions i 9.000 anys.

Carpa instal·lada al passeig de la Plaça Major. De dilluns a divendres de 12:30 a 14:00, i de 17:00 a 21:00. Dissabtes, diumenges i festius d'11:00 a 14:00 i de 17:00 a 21:00. Els dies 24 i 31 de desembre, d'11:00 a 14:00. Els dies 25 i 26 de desembre i 1 de gener, tancat.

Més informació al 902 22 30 40 i www.laCaixa.es/ObraSocial.

 

Al Museu d'Història de Sabadell

Com es vivia al Vallès durant el Neolític? L'aventura continua al Museu d'Història de Sabadell, on podràs conèixer el que va significar la revolució neolítica al Vallès: la pràctica de l'agricultura, la domesticació d'alguns animals, la tècnica de la ceràmica, els rituals funeraris i els contactes comercials amb d'altres comunitats. Continuarem el viatge entre fa 7.000 i 3.500 anys.

Adreça: C/ Sant Antoni, 13. Sabadell.

Visites guiades a les sales d'exposició permanent "El poblament al territori de Sabadell". Diumenge 11 de desembre, d'11:00 a 14:00 i dijous 22 de desembre, de 17:00 a 20:00.

Taller per a infants de 4 a 12 anys "La ceràmica al neolític", dimarts 27 de desembre, a les 11:30.

Més informació al 93 727 85 55

 

Organitza

Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, Obra Social "La Caixa" i Museus Municipals de l'Ajuntament de Sabadell.

Gairebé Humans, la primera exposició temporal de l'ICP

L'exposició temporal que porta per títol "Gairebé Humans: Origen i evoució dels hominoïdeus" ha comptat amb el comissariat científic de David M. Alba, investigador Ramón y Cajal de l’ICP, i un dels experts en evolució humana d’aquest centre. La Laura Celià, responsable del museu i de la col·lecció, n’ha coordinat els continguts i la producció. Aquesta exposició permetrà veure per primera vegada el conjunt d’hominoïdeus fòssils catalans.

 

Origen i evolució dels Hominoïdeus

Des de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont us convidem a fer un viatge a través dels darrers 23 milions d’anys; un viatge que ens descobrirà quins foren els nostres avantpassats més llunyans i ens ajudarà a entendre una mica millor perquè som com som. Entendre d’on venim és una de les qüestions més rellevants per a l’ésser humà i la paleontologia ha esdevingut una eina fonamental per donar-hi resposta. Només mitjançant l’estudi dels fòssils podem reconstruir la història del nostre llinatge.

Catalunya ha jugat un paper molt important en l’estudi dels primats fòssils. La riquesa dels nostres jaciments, única a la península Ibèrica, va propiciar que durant el segle XX ja es comencessin a descriure i publicar els fòssils d’aquest grup, de la mà de Miquel Crusafont i Pairó. La seva tasca va donar lloc a una escola catalana de paleoprimatologia, que avui és reconeguda internacionalment.

“Gairebé humans” s’ubica a la primera planta del Museu i ocupa una superfície de 100 m2. A través de 6 àmbits mostra als visitants els representats més rellevants dels primats hominoïdeus, amb un conjunt de fòssils, rèpliques, reconstruccions i altres recursos que permetin comprendre l’evolució des dels primats més arcaics fins a l’espècie més moderna: Homo sapiens. S’exposa per primera vegada el conjunt d’hominoïdeus fòssils trobats a Catalunya.

Consulteu els horaris del museu.

 

Producció i patrocini

Gairebé Humans és una producció pròpia de l'ICP, que ha estat possible gràcies al patrocini d'Unnim Obra Social.

Patrons:

logo generalitat        logo uab

Awards:

Excellence in research

With the support of:

logo icrea    logo ue

CERCA Center:

logo cerca