Print this page

Pressupostos

20 Jan 2016
21825 times
Data d'actualització: Gener 2021. Previsió d'actualització: anual

PRESSUPOSTOS APROVATS, EXECUTATS I LIQUIDATS

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als pressupostos i a la seva execució. La Llei de pressupostos anual conté les prevision d'ingressos i les despeses que s'han d'executar durant l'exercici pressupostari, així com l'explicitació dels objectius que es pretenen assolies en les diverses polítiques amb els recursos assignats.

 COMPTES ANUALS

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als comptes anuals que són el punt final de la seqüència comptable.

Last modified on Thursday, 28 January 2021 15:15
Rate this item
(0 votes)
Pere Figuerola

Latest from Pere Figuerola